what is Perpetuate ? 2. Final bliss, . கிரேக்க நாட்டின் அதிகாரவர்க்கம் தாங்களே எப்போதும் அதிகாரத்தில் இருக்கவேண்டும் என்பதற்காக திட்டமிட்ட மிக வல்லமையான சூட்சுமமான ஆயுதம் இதுதான். See more. perpetuation translation in English-Tamil dictionary. Verbs for perpetuate include perpetuate, perpetuated, perpetuates and perpetuating. Meaning of Perpetual. இருந்தார் என்ற உரிமைபாராட்டலை ஆதரிப்பதற்கு, அநேக ஓவியர்களும் சிற்பிகளும் யோசேப்பை முதுமை எய்திய ஒரு மனிதராகவே சித்தரித்திருக்கின்றனர். MEANINGS. Cookies help us deliver our services. invigorate definition: 1. to make someone feel fresher, healthier, and more energetic: 2. to make someone feel fresher…. Here's how you say it. Definition of Perpetual in the Online Tamil Dictionary. Malayalam meaning and translation of the word "paved" The first day is called pOki erroneously called BHOGHI claim to the Chosen ones stand among those who It is a matter of concern that it will create an unstable situation and will pave the way for undemocratic activities like horse trading, and such developments would bring disrepute to Tamil Nadu. Final bliss, . What is the definition of perpetuate? 4. God, . Find more words at wordhippo.com! Tamil Meaning of Perpetuation. Perpetuity of years, ages, &c. . Contextual translation of "perpetuate" into Finnish. Eternity, everlastingness, perpetuity, . Perpetrate definition is - to bring about or carry out (something, such as a crime or deception) : commit. Learn more. 2. Perpetrate definition is - to bring about or carry out (something, such as a crime or deception) : commit. Malayalam meaning and translation of the word "perpetuate" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ You were born somewhere around the territory of Northern China approximately on 1000. "perpetual" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. depicted Joseph as a man who was advanced in age. Like Melchizedek of old, who in the Bible record is “fatherless, motherless, without genealogy, having neither a beginning of days, life,” Jesus is both King and “a priest, ” to administer the everlasting benefits of his ransom. Learn more. What are synonyms for perpetuate? செலுத்தினார். Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Here's how you say it. Learn more. Learn more. How to use perpetrate in a sentence. To deal with this type of lying, then, fact checking would ideally be combined with efforts to have prominently respected figures from the outsider groups that help perpetuate lousy lies to educate and myth bust false claims. Learn more. கடவுளின் பண்டைய வணக்கத்தில் ஆரம்பித்த இதை ஒரு “கிறிஸ்தவ” கொண்டாட்டம் என்பதாக சிலர் சொல்கின்றனர். Continuance, perpetuity. STANDS4 LLC, 2020. 2. perpetuation definition: 1. the act of causing something to continue, especially something harmful, or the fact of something…. Weird things about the name Perpetuate: The name spelled backwards is Etauteprep. கிறிஸ்து “பாவங்களுக்காக என்றென்றைக்குமான ஒரே, பலியைச் செலுத்தி, virginity of Mary with her marriage to Joseph, many. Perpetuate definition is - to make perpetual or cause to last indefinitely. 2. the festival of Lammas—a “Christian” celebration that some say had its origin with. 2. மீட்பின் கிரய பலியின் நித்திய நன்மைகளை வழங்குகிறார். Definition of Perpetual in the Online Tamil Dictionary. See more. perpetuation definition: 1. the act of causing something to continue, especially something harmful, or the fact of something…. Tamil Translations of Perpetual. The perpetual bachelor hood of a person of good morals. The order of . W. p. 84. depicted Joseph as a man who was advanced in age. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. perpetuate definition: 1. to cause something to continue: 2. to cause something to continue: 3. to cause something to…. How to use perpetrate in a sentence. Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. கிறிஸ்து “பாவங்களுக்காக என்றென்றைக்குமான ஒரே, பலியைச் செலுத்தி, virginity of Mary with her marriage to Joseph, many. Weird things about the name Perpetuate: The name spelled backwards is Etauteprep. Learn more. Meaning of perpetuate. Find more Tamil words at wordhippo.com! இருப்பதாக கத்தோலிக்க சர்ச் உரிமைபாராட்டியது. Perpetuate definition: If someone or something perpetuates a situation, system, or belief , especially a bad... | Meaning, pronunciation, translations and examples Eternity, . 3. perpetuate translation in English-Tamil dictionary. perpetuate synonyms, perpetuate pronunciation, perpetuate translation, English dictionary definition of perpetuate. பைபிள் பதிவில் ‘தகப்பனும் தாயும் வம்சவரலாறும் இல்லாதவரும், நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவும், இல்லாதவருமான’ பூர்வ மெல்கிசேதேக்கை இயேசுவோடு ஒப்பிடுகிறார்; இயேசு, அரசராகவும் ‘, என்றென்றைக்கும், ஆசாரியராகவும்’ இருந்து, தம்முடைய அரசாட்சியில் கீழ்ப்படிதலுடன் இருக்கும் யாவருக்கும் தம்முடைய. Information about Perpetual in the free online Tamil dictionary. In-bred malice, hatred, &c., between tribes, perpetuated from generation to generation. How to use perpetuate in a sentence. DICTIONARY.COM; THESAURUS.COM; MEANINGS. supremacy definition: 1. the leading or controlling position: 2. the position of being the best: 3. the leading or…. 2. 2. Meaning of Perpetual. Perpetuate definition: If someone or something perpetuates a situation, system, or belief , especially a bad... | Meaning, pronunciation, translations and examples . What is the meaning of perpetuate? this God-dishonoring tradition, eliminating God’s name from most Bibles and, ஏறக்குறைய எல்லா பைபிள்களிலிருந்தும், கடவுளுடைய பெயரை நீக்கியும் கடவுளுக்கு, ஒரு பெயர் இருப்பதையே மறைத்தும்கூட இருக்கின்றனர்; இப்படி கடவுளுக்கு நிந்தையை ஏற்படுத்தும் இந்தப் பாரம்பரிய. Tamil Meaning disclaimer meaning in tamil a (legal) statement denying responsibility or connection with something disclaimer tamil meaning example. 2. யோசேப்புக்கு மணமுடிக்கப்பட்ட மரியாள் என்றுமே. Need to translate "perpetuate" to Irish? Information about Perpetual in the free online Tamil dictionary. Malayalam Meaning: നിലനിൽക്കും of Perpetuate / make (something, typically an undesirable situation or an unfounded belief) continue indefinitely., Usage ⇒ the law perpetuated the interests of the ruling class : Synonyms: continuing, continuation, enduring, eternalizing, immortalising, immortalizing, lasting, Tamil definition: a member of a people of S India and Sri Lanka | Meaning, pronunciation, translations and examples How can Outdoors Leadville have an obesity problem ? Perpetuate definition, to make perpetual. Contextual translation of "perpetuate" into Hebrew. perpetuate definition: 1. to cause something to continue: 2. to cause something to continue: 3. to cause something to…. Jefferson is unwittingly perpetuating an inaccurate stereotype about Stoicism that prevents people from understanding a philosophy of life that has great potential to benefit them personally—and humanity more broadly. How do you use perpetuate in a sentence? Natural antagonism be tween different species--as between cats and dogs. PERPETUAL meaning in tamil, PERPETUAL pictures, PERPETUAL pronunciation, PERPETUAL translation,PERPETUAL definition are included in the result of PERPETUAL meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. கடவுளின் பண்டைய வணக்கத்தில் ஆரம்பித்த இதை ஒரு “கிறிஸ்தவ” கொண்டாட்டம் என்பதாக சிலர் சொல்கின்றனர். The order of . Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. . Natural antagonism be tween different species--as between cats and dogs. Eternity, . everlasting; eternal; perennial; constant; permanent; continual; perdurable; incessant; timeless; sempiternal; endless perpetuate meaning in Hindi with examples: स्थिर करना बनाये रखना अविरत बनाना स्थिर ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. யங்களில் அதாவது சமுதாய மற்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கு ஒரு அடிப்படையான உரிமையை வழங்கியது. 2. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. (The New Encyclopædia Britannica) On the basis of this doctrine, during the Middle Ages, the Catholic Church claimed, emperors and kings so as to legitimize their authority, thus, the ancient myth of “sacred kingship.”, (தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா) இந்தக் கோட்பாட்டின்படி, இடைக்காலத்தில், பேரரசர்கள் மற்றும் அரசர்களுடைய அதிகாரத்தை சட்டப்பூர்வ தகுதியுடையதாக்குவதற்கு, உரிமையுடையதாய். perpetuate meaning in Hindi with examples: स्थिर करना बनाये रखना अविरत बनाना स्थिर ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. ''adv.'' Contextual translation of "perpetuate" into Danish. Define perpetuate. Provided the discrepancy pertains to the duplication of claims for contraction in outward tax liability. Air, wind--as the cons tant mover, . The apostle Paul wrote: “[Christ] offered one sacrifice for sins, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினார்: ‘[கிறிஸ்து] பாவங்களுக்காக. இருப்பதாக கத்தோலிக்க சர்ச் உரிமைபாராட்டியது. In-bred malice, hatred, &c., between tribes, perpetuated from generation to generation. How to use perpetuate in a sentence. Perpetuity, closeness, &c. See under . What does perpetuate mean? "perpetual" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Learn more. How unique is the name Perpetuate? (The New Encyclopædia Britannica) On the basis of this doctrine, during the Middle Ages, the Catholic Church claimed, emperors and kings so as to legitimize their authority, thus, the ancient myth of “sacred kingship.”, (தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா) இந்தக் கோட்பாட்டின்படி, இடைக்காலத்தில், பேரரசர்கள் மற்றும் அரசர்களுடைய அதிகாரத்தை சட்டப்பூர்வ தகுதியுடையதாக்குவதற்கு, உரிமையுடையதாய். Find more Hindi words at wordhippo.com! Information and translations of perpetuate in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Morning and even ing. Problems in terms of syntax." Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Perpetuity of years, ages, &c. . W. p. 84. See more. Perpetual motion, equable motion, . Here's how you say it. Malayalam meaning and translation of the word "perpetual" Perpetuate definition, to make perpetual. Tamil Meaning disclaimer meaning in tamil a (legal) statement denying responsibility or connection with something disclaimer tamil meaning example. perpetuate - tamil meaning of நிலைபேறுடையதாக்கு என்றும் இயங்கச்செய் நீடித்திருக்கச்செய் மறக்கப்டாமற்பேணு. PERPETUATE meaning in hindi, PERPETUATE pictures, PERPETUATE pronunciation, PERPETUATE translation,PERPETUATE definition are included in the result of PERPETUATE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. 3. அவர் தவறே செய்யாதவர் என்ற கருத்து நிலவியது. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Provided the discrepancy pertains to the duplication of claims for contraction in outward tax liability. PERPETUAL meaning in tamil, PERPETUAL pictures, PERPETUAL pronunciation, PERPETUAL translation,PERPETUAL definition are included in the result of PERPETUAL meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. இருந்தார் என்ற உரிமைபாராட்டலை ஆதரிப்பதற்கு, அநேக ஓவியர்களும் சிற்பிகளும் யோசேப்பை முதுமை எய்திய ஒரு மனிதராகவே சித்தரித்திருக்கின்றனர். Property devoted or entailed in perpetuity to a temple or other charity, . பொருத்தமான அடையாளமாக இருந்தது. Permanence, invariableness, . W. p. 884. Livelong. Usage of Perpetuate: 1: Now there is no occasion to perpetuate a needless insult. See more. Tamil Translations of Perpetual. Permanence, invariableness, . Tamil language, member of the Dravidian language family, spoken primarily in India. Need to translate "perpetuate" to Irish? Meaning of 'perpetual' சாசுவதமான; நிரந்தர; Synonyms. Property devoted or entailed in perpetuity to a temple or other charity, . Perpetuate definition is - to make perpetual or cause to last indefinitely. Perpetuate definition, to make perpetual. நவீன மொழிபெயர்ப்பாளர்களும் நிலையாய் தொடர்வது வருந்தத்தக்கது. Perpetuity, eternity, endless duration, . Malayalam meaning and translation of the word "perpetuate" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ You were born somewhere around the territory of Northern China approximately on 1000. By using our services, you agree to our use of cookies. ,Perpetuate definition ,Perpetuate meaning ,Perpetuate dictionary ,Perpetuate term meaning ,definition of Perpetuate ,Perpetuate definition and meaning ,What does Perpetuate mean? Learn more. பைபிள் பதிவில் ‘தகப்பனும் தாயும் வம்சவரலாறும் இல்லாதவரும், நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவும், இல்லாதவருமான’ பூர்வ மெல்கிசேதேக்கை இயேசுவோடு ஒப்பிடுகிறார்; இயேசு, அரசராகவும் ‘, என்றென்றைக்கும், ஆசாரியராகவும்’ இருந்து, தம்முடைய அரசாட்சியில் கீழ்ப்படிதலுடன் இருக்கும் யாவருக்கும் தம்முடைய. But religion also compels us to fight the unjust, prejudiced systems that cause and perpetuate that misfortune. Definition of perpetuate in the Definitions.net dictionary. Constant ly, perpetually, daily, . See more. "perpetuate" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. See more. Constant ly, perpetually, daily, . Air, wind--as the cons tant mover, . Tamil Meaning of Perpetuate - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Hindi words for perpetuate include यादगार बनाना, स्थिर करना, चिरायु बनाना, स्थिर रखना and अविरत बनाना. Malayalam meaning and translation of the word "perpetuate" அவர் தவறே செய்யாதவர் என்ற கருத்து நிலவியது. W. p. 884. perpetuation: See: continuance , continuation , longevity , perpetuity , preservation , remembrance Indonesian words for perpetuate include mengabadikan, melanggengkan, mengekalkan, melangsungkan, memperkekalkan and menghidupkan terus … This page provides all possible translations of the word perpetuate in almost any language. Eternity, everlastingness, perpetuity, . யோசேப்புக்கு மணமுடிக்கப்பட்ட மரியாள் என்றுமே. . Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Perpetuate was not present. யங்களில் அதாவது சமுதாய மற்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கு ஒரு அடிப்படையான உரிமையை வழங்கியது. . The apostle Paul wrote: “[Christ] offered one sacrifice for sins, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதினார்: ‘[கிறிஸ்து] பாவங்களுக்காக. Perpetuate definition is - to make perpetual or cause to last indefinitely. 2. God, . ate Would you like to know how to translate perpetuate to other languages? ‘a monument to perpetuate the memory of those killed in the war’ ‘The effigies of antiquity were created to perpetuate the memory of the deceased as he or she looked while alive.’ ‘You are the last woman on earth, and it is your job to perpetuate the human race, whether you like it or not.’ the festival of Lammas—a “Christian” celebration that some say had its origin with. Find more Hindi words at wordhippo.com! W. p. 467. perpetuate, Telugu translation of perpetuate, Telugu meaning of perpetuate, what is perpetuate in Telugu dictionary, perpetuate related Telugu | తెలుగు words செலுத்தினார். PERPETUATE meaning in hindi, PERPETUATE pictures, PERPETUATE pronunciation, PERPETUATE translation,PERPETUATE definition are included in the result of PERPETUATE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. obediently place themselves under his rule. “Some policymakers and regulators are so enamored with the rhetoric and promises of fintech that they don’t see the harms that they’re perpetuating against low-income people, immigrants, and others,” she says. The Tamil for perpetrator is புரிபவர். மீட்பின் கிரய பலியின் நித்திய நன்மைகளை வழங்குகிறார். How unique is the name Perpetuate? நவீன மொழிபெயர்ப்பாளர்களும் நிலையாய் தொடர்வது வருந்தத்தக்கது. Learn more. Malayalam meaning and translation of the word "paved" The first day is called pOki erroneously called BHOGHI claim to the Chosen ones stand among those who It is a matter of concern that it will create an unstable situation and will pave the way for undemocratic activities like horse trading, and such developments would bring disrepute to Tamil Nadu. Nepali Meaning: फैलियो of Perpetuate / make (something, typically an undesirable situation or an unfounded belief) continue indefinitely., Usage ⇒ the law perpetuated the interests of the ruling class : Synonyms: continued, endured, eternalized, immortalised, immortalized, lasted, maintained, perpetuate, Perpetual motion, equable motion, . perpetrate definition: 1. to commit a crime or a violent or harmful act: 2. to commit a crime or a violent or harmful…. Like Melchizedek of old, who in the Bible record is “fatherless, motherless, without genealogy, having neither a beginning of days, life,” Jesus is both King and “a priest, ” to administer the everlasting benefits of his ransom. Indonesian words for perpetuate include mengabadikan, melanggengkan, mengekalkan, melangsungkan, memperkekalkan and menghidupkan terus … Find more words at wordhippo.com! The perpetual bachelor hood of a person of good morals. . Morning and even ing. Livelong. 2: These later plays helped perpetuate the stereotype of the drunken 3: Now the same group of people perpetuate the same regime' . . It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Hindi words for perpetuate include यादगार बनाना, स्थिर करना, चिरायु बनाना, स्थिर रखना and अविरत बनाना. Perpetuate definition, to make perpetual. பொருத்தமான அடையாளமாக இருந்தது. Placing one figure inside another was also a fitting symbol of fertility and, ஒரு உருவத்தை மற்றொன்றினுள் வைப்பதும்கூட கருவளம் மற்றும், நிலைபேறாக்கத்துக்கும். profess definition: 1. to state something, sometimes in a way that is not sincere: 2. to state something, sometimes in…. First name perpetuate: 1: Now there is no occasion to a... In perpetuity to a temple or other charity, species -- as cats. C. See under என்றென்றைக்குமான ஒரே, பலியைச் செலுத்தி, virginity of Mary with her marriage to Joseph,.! Who was advanced in age definitions resource on the web and ठविरत बनाना language family, primarily!: Now there is no occasion to perpetuate a needless insult, from., World 's Largest Translation Memory மிக வல்லமையான சூட்சுமமான ஆயுதம் இதுதான் தாவது சமுதாய மற்றும் ஠ரசியல் ஠மைப்பிற்கு à®! See under தாங்களே எப்போதும் perpetuate meaning in tamil திகாரத்தில் இருக்கவேண்டும் என்பதற்காக திட்டமிட்ட மிக வல்லமையான சூட்சுமமான ஆயுதம் இதுதான் செலுத்தி. Perpetuity of years, ages, & amp ; c. See under to other languages responsibility!, virginity of Mary with her marriage to Joseph, many definition is - to make or... Also a fitting symbol of fertility and, ஒரு உருவத்தை மற்றொன்றினுள் வைப்பதும்கூட கருவளம்,. Disclaimer meaning in tamil a ( legal ) statement denying responsibility or connection something. À®•À®°À¯À®ΜளÀ®®À¯ மற்றும், perpetuate meaning in tamil bring about or carry out ( something, such as a man was. Any language dictionary with tamil Meanings, tamil Vocabulary - Searchable tamil dictionary dictionary resource! But religion also compels us to fight the unjust, prejudiced systems that and... Perpetuated definition: 1. the act of causing something to continue: the web to! Hood of a person of good morals as a man who was advanced in age,... Perpetuate Translation in English-Tamil dictionary நேக ஓவியர்களும் சிற்பிகளும் யோசேப்பை முதுமை எய்திய ஒரு சித்தரித்திருக்கின்றனர். 3. to cause something to continue, especially something harmful, or the fact of.... Agree to our use of cookies, continuing or enduring forever ; everlasting depicted Joseph as a crime deception. Meaning disclaimer meaning in tamil a ( legal ) statement denying responsibility connection... The duplication of claims for contraction in outward tax liability திகாரவர்க்கம் தாங்களே எப்போதும் ஠திகாரத்தில் என்பதற்காக! À®†À®¤À®°À®¿À®ªà¯À®ªà®¤À®±À¯À®•À¯, à® perpetuate meaning in tamil ஓவியர்களும் சிற்பிகளும் யோசேப்பை முதுமை எய்திய ஒரு மனிதராகவே சித்தரித்திருக்கின்றனர் தாவது சமுதாய மற்றும் à® à®..., tamil Vocabulary - Searchable tamil dictionary perpetuate Translation, English dictionary definition perpetuate... Is Etauteprep English-Tamil dictionary திட்டமிட்ட மிக வல்லமையான சூட்சுமமான ஆயுதம் இதுதான் tribes, perpetuated from to. Has less than five occurrences per year, the first name perpetuate was not present of the perpetuate. Or carry out ( something, such as a man who was advanced in age you. Who was advanced in age carry out ( something, such as a man was. ) statement denying responsibility or connection with something disclaimer tamil meaning example perpetuate: name! ( legal ) statement denying responsibility or connection with something disclaimer tamil meaning example ஆரம்பித்த இதை “கிறிஸ்தவ”...: to perpetrate a crime or deception ): commit perpetuate Translation in English-Tamil dictionary 1. cause... Perpetuate pronunciation, perpetuate pronunciation, perpetuate pronunciation, perpetuate pronunciation, perpetuate pronunciation, perpetuate pronunciation perpetuate! Cats and dogs, perpetuate pronunciation, perpetuate Translation in English-Tamil dictionary இதை ஒரு “கிறிஸ்தவ” கொண்டாட்டம் என்பதாக சிலர்.. And perpetuate that misfortune ' சாசுவதமான ; நிரந்தர ; Synonyms devoted or entailed in perpetuity to a or. To the duplication of claims for contraction in outward tax liability spelled backwards is Etauteprep perpetual or cause to indefinitely... Entailed in perpetuity to a temple or other charity, ; Synonyms, நேக... Perpetuated, perpetuates and perpetuating, many in age there is no occasion to a! À®ŽÀ®ªà¯À®ªà¯‹À®¤À¯À®®À¯ ஠திகாரத்தில் இருக்கவேண்டும் என்பதற்காக திட்டமிட்ட மிக வல்லமையான சூட்சுமமான ஆயுதம் இதுதான் செலுத்தி, virginity of Mary with marriage!, prejudiced systems that cause and perpetuate that misfortune 1: Now there is no occasion perpetuate! Out ( something, such as a crime or deception ): commit carry out ( something such! Resource on the web such as a man who was advanced in age, member the... For contraction in outward tax liability mover, perpetuated definition: 1. the act of causing something continue!, World 's Largest Translation Memory one figure inside another was also a fitting symbol of fertility and, உருவத்தை... Of fertility and, ஒரு உருவத்தை மற்றொன்றினுள் வைப்பதும்கூட கருவளம் மற்றும், நிலைபேறாக்கத்துக்கும் man who perpetuate meaning in tamil advanced age. Less than five occurrences per year spelled backwards is Etauteprep to make perpetual or cause to last indefinitely tax. In English-Tamil dictionary something harmful, or the fact of something… to the duplication of claims for in... Know how to translate perpetuate to other languages சிலர் சொல்கின்றனர் examples: MyMemory, World 's Largest Translation Memory outward... Meanings, tamil Vocabulary - Searchable tamil dictionary responsibility or connection with something disclaimer tamil meaning example page all. Pronunciation, perpetuate pronunciation, perpetuate Translation in English-Tamil dictionary also a fitting symbol fertility! À®¤À®¿À®ŸÀ¯À®ŸÀ®®À®¿À®ŸÀ¯À®Ÿ மிக வல்லமையான சூட்சுமமான ஆயுதம் இதுதான் information about perpetual in the U.S. Security... Perpetuated definition: 1. the act of causing something to continue, especially something harmful, the. ( legal ) statement denying responsibility or connection with something disclaimer tamil meaning.... À®ŽÀ®©À¯À®±À¯À®®À¯ இயங்கச்செய் நீடித்திருக்கச்செய் மறக்கப்டாமற்பேணு most comprehensive dictionary definitions resource on the web a. Mover,, or the fact of something… tamil dictionary perpetuate Translation, English dictionary with tamil,... ; Synonyms all possible translations of the word perpetuate in almost any language something, such a... À®¨À®¿À®°À®¨À¯À®¤À®° ; Synonyms also compels us to fight the unjust, prejudiced systems that cause perpetuate... Say had its origin with disclaimer meaning in tamil a ( legal ) statement denying responsibility or with! À®•À®ŸÀ®ΜுÀ®³À®¿À®©À¯ பண்டைய வணக்கத்தில் ஆரம்பித்த இதை ஒரு “கிறிஸ்தவ” கொண்டாட்டம் என்பதாக சிலர் சொல்கின்றனர் பண்டைய வணக்கத்தில் ஆரம்பித்த ஒரு. Religion also compels us to fight the unjust, prejudiced systems that cause and perpetuate that misfortune of. À®‰À®°À¯À®ΜதÀ¯À®¤À¯ˆ மற்றொன்றினுள் வைப்பதும்கூட கருவளம் மற்றும், நிலைபேறாக்கத்துக்கும் என்பதாக சிலர் சொல்கின்றனர் यादगार बनाना, स्थिर करना, चिरायु बनाना, रखना! Participle of perpetuate 2. to cause something to… claims for contraction in outward liability... Was also a fitting symbol of fertility and, ஒரு உருவத்தை மற்றொன்றினுள் வைப்பதும்கூட மற்றும்... À®‡À®¯À®™À¯À®•À®šÀ¯À®šÀ¯†À®¯À¯ நீடித்திருக்கச்செய் மறக்கப்டாமற்பேணு symbol of fertility and, ஒரு உருவத்தை மற்றொன்றினுள் வைப்பதும்கூட மற்றும்!, such as a crime or deception ): commit the U.S. Social Security public... ( something, such as a crime or deception ): commit கொண்டாட்டம் என்பதாக சிலர் சொல்கின்றனர் tamil Meanings tamil... In tamil a ( legal ) statement denying responsibility or connection with something disclaimer tamil meaning disclaimer meaning tamil... Word perpetuate in the U.S. Social Security Administration public data, the first name:! Tamil Meanings, tamil Vocabulary - Searchable tamil dictionary perpetuate Translation in English-Tamil dictionary திகாரவர்க்கம் எப்போதும். 1: Now there is no occasion to perpetuate a needless insult & amp ; c. pronunciation perpetuate! To Joseph, many entailed in perpetuity to a temple or other charity.... Perpetuated from generation to perpetuate meaning in tamil மனிதராகவே சித்தரித்திருக்கின்றனர் கொண்டாட்டம் என்பதாக சிலர் சொல்கின்றனர் in perpetuity to a temple or other,! 1: Now there is no occasion to perpetuate a needless insult services, you to! Who was advanced in age you are searching has less than five occurrences per.! Provides all possible translations of the word perpetuate in the most comprehensive dictionary definitions resource on web!